Từng chia sẻ cảm thấy không hợp làm chính trị gia, song gần đây, vị doanh nhân họ Đặng lại quyết định ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.