Hiện có vài chục triệu người Việt Nam đang sử dụng các dịch vụ do hai nhà công nghệ lớn của thế giới là Google và Facebook cung cấp. Tuy nhiên, hai người khổng lồ này chỉ kiếm tiền trực tiếp được từ một lượng rất nhỏ người sử dụng khi họ lựa chọn các dịch vụ phải trả phí. Những nguồn thu lớn hơn đều đến từ các nhà cung cấp dịch vụ nội dung như quảng cáo, trò chơi trực tuyến.