Không chỉ Blenheim, mà nhiều tay chơi sừng sỏ trên thị trường hàng hóa cũng đang đau khổ vì giá cả giảm sâu.