Có điều gì đó bất ổn trên thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) châu Á. Sự cân bằng của thị trường này đang có dấu hiệu bị phá vỡ khi nhu cầu tăng mạnh được đáp ững bởi nguồn cung còn tăng mạnh hơn.