Từ chỗ chấp nhận mọi giá, làm mọi cách để có một chỗ trên quầy kệ của siêu thị, hiện tại không ít nhà sản xuất bắt đầu “chán” kênh bán lẻ hiện đại, không muốn gia tăng lượng hàng cung cấp, thậm chí đã rút hàng vì không thể chịu đựng cung cách làm ăn kiểu chiếu trên của nhà bán lẻ.