Hiện tại, TP.HCM không thể sánh kịp với Bangkok, Singapore. Tuy nhiên, cũng không nên quá lo lắng, bi quan khi khởi động sau người khác. Muốn có kết quả phải có đầu tư, không chỉ là nguồn lực kinh tế mà quan trọng hơn là đầu tư những ý tưởng sáng tạo.