Một số doanh nghiệp Việt chỉ lo nhập hàng Trung Quốc về gắn mác hàng Việt bán kiếm lợi nhuận.