Mới đây, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có hướng dẫn cụ thể những nội dung vướng mắc của Công ty TNHH Phần mềm Lữ Hoàn Việt về khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng hay theo quý trong năm 2018 và 2019.