"Gazprom" có kế hoạch duy trì mức khai thác khí đốt tại Việt Nam trong năm 2017 bằng mức năm ngoái - 2 tỷ mét khối - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vitaly Markelov nói trong cuộc phỏng vấn của tạp chí "Gazprom".