Nếu như kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ tại các điểm du lịch luôn được giới đầu tư nhắm đến bởi thời gian đầu tư ngắn, rủi ro thấp, thì khách sạn mini gần đây đang làm mưa làm gió thị trường bất động sản với cơ hội: một vốn sinh bốn lời.