Đến thời điểm này, sau hai đợt công bố tòa nhà A và B dự án Hưng Phúc – Happy Residence đã đạt tỷ lệ giao dịch thành công bình quân 97%. Tới đây, đợt mở bán thứ 3 sẽ được tổ chức vào ngày 19/12.