Cạnh tranh cho vay tiêu dùng ngày một nóng khi ngày càng có nhiều công ty tài chính (CTTC) tham gia. Khách hàng được lợi, nhưng cần tỉnh táo để tránh rắc rối về sau.