Trong ngày 3 và 4-4-2016, trong khuôn khổ hợp tác tài chính ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 20 (AFMM 20) và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 2 (AFCGM 2) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ Tài chính và Ngân hàng trung ương Lào.