Các cửa hàng tiện lợi nhỏ đang chuyển động mạnh mẽ trong cuộc chiến trong việc giành lấy thị phần và lòng trung thành của khách hàng, theo một báo cáo mới từ Nielsen.