Giá cổ phiếu của Adidas đã tăng tới 6% vào ngày thông tin chỉ định Rorsted vào vị trí CEO được công bố.