Ngày 27-7, Phó chủ tịch Thượng viện Anh, bá tước John Sewel đã phải từ chức sau khi một đoạn băng quay cảnh ông hít ma túy với các gái mại dâm bị phát tán.