Jim Cramer, đồng sáng lập của trang web chuyên về tài chính TheStreet.com và là người dẫn chương trình “Mad Money” của kênh CNBC, đã đưa ra gợi ý cho câu hỏi này: Hãy đầu tư 10.000 USD đầu tiên của bạn vào các quỹ đầu tư theo chỉ số.