James Clapper, vị quan chức đứng đầu của ngành tình báo Hoa Kỳ đã có phiên chất vấn trước Ủy ban Tình báo Thượng viện vào hôm thứ Ba (9-2) về các mối đe dọa toàn cầu.