Ireland đang chứng kiến một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp dược phẩm khi nhiều doanh nghiệp trên thế giới dời đến nước này để tận dụng thuế suất doanh nghiệp thấp.