Vai trò và vị thế của Iran càng được củng cố và mở rộng sau khi các lệnh cấm vận quốc tế được Mỹ và phương Tây dỡ bỏ.