Xưởng sản xuất hơn 41.000 iPhone giả có trị giá tương đương 19 triệu USD vừa bị cảnh sát Trung Quốc tóm gọn, theo Reuters.