Nooyi chia sẻ, bà đã nhặt được một mẩu giấy do con gái lớn của bà viết khi cô được 4 hoặc 5 tuổi: “Mẹ ơi, con yêu mẹ. Mẹ hãy về nhà với con đi”.