Tại Việt Nam, thị trường tiêu thụ bia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, có đến 1/3 số bia được tiêu thụ là bia Sài Gòn của Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)