Áo đồng phục là một trong những tiêu chí để có thể thể hiện được sức mạnh của tập thể cũng như thể hiện được tinh thần đoàn kết của toàn bộ cán bộ nhân viên ở trong một tổ chức cũng như ở một trong doanh nghiệp nào đó.