IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ 6,5% xuống 6,3%.