Imexpharm đã quyết định đầu tư thêm nhà máy kháng sinh công nghệ cao Vĩnh Lộc với vốn đầu tư dự kiến 180 tỉ đồng.