ICBC trở thành ngân hàng đầu tiên của Trung Quốc sở hữu một hầm chứa vàng ở London...