Hiện nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gặp khó khăn rất nhiều về mặt bằng sản xuất, vốn, thủ tục hành chính. Nhiều doanh nghiệp mất vài năm mới có mặt bằng để làm thủ tục đầu tư, thời gian kéo dài nhiều lúc dẫn đến mất hết cơ hội kinh doanh.