Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã cho biết như vậy trước ý kiến cho rằng NHNN nên chấm dứt chế độ song tệ, dừng cho phép thanh toán hay gửi tiền bằng ngoại tệ tại Việt Nam.