Tài sản của ông Hui Ka Yan, Chủ tịch Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc, đã tăng thêm 26,7 tỷ USD trong năm