Giám đốc điều hành Hublot Ricardo Guadalupe đánh giá rất cao thị trường Đông Nam Á và xem Việt Nam như điểm đến quan trọng.