Howard Marks, CEO của quỹ đầu tư Oaktree có trụ sở tại Los Angeles khuyên rằng, để hành động đúng đắn trước những sự kiện chấn động như Brexit, tất cả những mảnh thông tin mà nhà đầu tư dựa vào cần phải đáp ứng được hai yếu tố: phải là thông tin quan trọng và nhà đầu tư phải hiểu được cặn kẽ.