Trong báo cáo của Hiệp hội bất động sản (BĐS) TP. Hồ Chí Minh (HoREA) gửi Chính phủ cùng các bộ, ngành có liên quan về nhận định khó có thể xảy ra tình trạng “bong bóng” BĐS trong năm 2018. Theo đó, HoREA đưa ra bốn nguyên nhân về chính sách, về nguồn tín dụng… cùng sự sự can thiệp, điều chỉnh ngày càng kịp thời và hiệu quả của Nhà nước nguy cơ “vỡ trận” khó có thể xảy ra trong năm nay.