Những chiếc điều hòa cục bộ cồng kềnh với cấu trúc một dàn nóng kèm một dàn lạnh ngày càng lộ rõ những nhược điểm