Theo kế hoạch của Sở GDCK TP HCM (HSX), trong năm 2017, HSX sẽ tiến hành hợp nhất với Sở GDCK Hà Nội (HNX).