Trực thuộc Jardine Matheson Group, Hongkong Land là tập đoàn bất động sản hàng đầu khu vực với hơn 125 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển, quản lý và đầu tư các dự án bất động sản.