Nhiều tòa nhà chọc trời và bến cảng mọc lên tại Hong Kong so với hơn 50 năm trước.