UBND TP. Hà Nội hiện đã phê duyệt cho Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam (Vinamco) – một đơn vị có nhiều liên quan tới BRG Group tham gia mua toàn bộ 65% cổ phần Hapro và trở thành cổ đông chiến lược của Hapro.