Giảm tốc kinh tế và hỗn loạn tài chính của Trung Quốc đang kích hoạt vòng xoáy lo sợ trên thế giới, khi nhiều quốc gia trên khắp các châu lục phụ thuộc vào nhu cầu hàng hóa của Bắc Kinh.