Sáng qua người viết có tham dự cuộc tọa đàm tại một tổng công ty nhà nước lớn và là thương hiệu có tiếng ở miền Đông Nam bộ.