Thảo luận về kết quả quá trình gia nhập WTO từ trước đến nay, các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 18/9 đồng ý rằng, nền kinh tế có tăng trưởng, tuy nhiên, sự tăng trưởng này mới theo chiều rộng, chưa theo chiều sâu.