Những cuộc thảo luận kinh tế diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ/ASEAN có thể tạo ra bước tiến về hợp tác kinh tế và cơ hội thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế thế giới trì trệ.