Yakuza vươn vòi bạch tuộc tới rất nhiều ngành công nghiệp của Nhật, thậm chí thao túng cả chính trường. Thế lực của tội phạm Nhật ở nước ngoài cũng rất lớn.