Thực tế, bản chất của mô hình kinh doanh đa cấp không xấu, và một trong những điều đáng để học hỏi là chiến lược xây dựng văn hóa "cộng sinh" trong doanh nghiệp (DN).