Học giả quốc tế tại Diễn đàn triển vọng khu vực năm 2016 ở Singapore hôm 12.1 chỉ ra rằng Trung Quốc đang gây bất ổn ở khu vực bằng những mưu đồ ích kỷ.