Các nhà đầu tư bất động sản quốc tế đang tỏa ra khắp nơi đi tìm những vùng đất tiềm năng trên các châu lục để tìm cơ hội sinh lời hiệu quả nhất. Tại Việt Nam xu hướng liên doanh giữa các nhà đầu tư nước ngoài với trong nước để tiếp cận quỹ đất sẽ rất sôi động trong thời gian tới.