Liên minh Renault-Nissan vượt Volkswagen, Toyota thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới; Việt Nam khẳng định quyền hoạt động dầu khí ở Biển Đông; Không để doanh nghiệp khởi nghiệp gặp trở ngại về thủ tục thuế; Lương tối thiểu không tăng, hay sẽ tăng 13,3%?