Cục Điều tiết điện lực cần xử lý kịp thời những khó khăn khi vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh, cần thận trọng trong các bước vận hành thị trường này.