Với ngọn lửa đam mê, khát khao công hiến cho khoa học, ông Hoàng Đức Thảo được mệnh danh là “vua kè”, “vua sáng chế”, “vua sáng tạo”…Ông Thảo được phong anh Hùng lao động năm 2011