Trong các giao dịch ngoại thương của các công ty Nhật nửa cuối năm 2016, tỷ lệ sử dụng đồng yen đã lên mức 46%, so với USD là 48%.